Generalforsamling

Gislinge Antenneforening.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Gislinge Antenneforening.
Denne afholdes i Gislinge Forsamlingshus, onsdag d. 22/1 2020 kl. 19,30.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning
3. Kasserens beretning.
4. Indkomne forslag fra medlemmerne. 
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
    På valg: Kim Skovgaard og John Berthelsen
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Valg af revisorsuppleanter.
10. Eventuelt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.

Forslag til behandling under indkomne forslag skal, med forslagsstillerens underskrift, være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Til orientering vil YouSee /v. Karsten Dueholml denne aften være tilstede for at informere samt besvare spørgsmål. 

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Fejlmelding

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00