Gamle Nyheder


Generalforsamling


Gislinge Antenneforening afholder genralforsamling 

Torsdag den 25. Januar 2024 klokken 19:00

I Gislinge forsamlingshus
Dagsorden i henhold til vedtægterne (se nedenfor).


BestyrelsenGeneralforsamling Gislinge Antenneforening

Torsdag 25. januar 2024 kl. 19.00 i Gislinge Forsamlingshus


Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning
  3. Kasserens beretning.
  4. Indkomne forslag fra medlemmerne.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Derskal vælges 2 medlemmer til bestyrelsen
  7. Valg af suppleanter.
  8. Valg af revisorer.
  9. Valg af revisorsuppleanter.
  10. Eventuelt


GAMLE NYHEDER

YouSee boks
Efter den 1. april 2020 har man som medlem af Gislinge Antenneforening mulighed for at afhente

1 stk. YouSee boks i YouSee-butikken i Holbæk